Door DHL worden de producten van Vegas bezorgd.

Wij gaan tot levering over van de mooie producten van Vegas Cosmetics als wij uw betaling hebben bedankt voor uw begrip lieve mensen.

U kunt de producten ook toevoegen aan uw verlanglijst dmv op het hartje te klikken bij het product dat u wilt bestellen op onze shop en bewaren zodat u later uw bestelling gaat afronden!

Is er een kans dat ik telefonisch contact kan opnemen met Parfum Hanneke? Nee, per mail handelen wij uw vragen af.

Onze klantenservice bedient alle klanten via e-mail in werkdagen. Neem contact met ons op als u vragen heeft per e-mail naar onze klantenservice. Bedankt voor uw bezoek, ondersteuning en bestellen en geniet van het shoppen bij Parfum Hanneke.

Hoe bestel ik bij parfum Hanneke :

Klik op u het product dat u wilt bestellen. Klik vervolgens op de shop 'naar winkelwagen' aan. Snel zoeken kan dmv de zoekfuntie. 

Als u alle producten heeft gevonden die u wilt bestellen klikt u vervolgens op 'verder naar bestellen' Account aanmaken dit mag maar dit hoeft niet!

Aan u de keuze.

Vul vervolgens uw gegevens in. Accepteer vervolgens onze algemene voorwaarden. Dan kiest u voor de functie betalen dmv van factuur of vooraf overmaken. Klik dan op volgende en vervolgens klikt u op 'Koop nu' en uw bestelling is afgerond op onze shop.

Betalen dmv Tikkie dit gaat heel gemakkelijk, mail dan u whatsapp nummer door aan ons.

Ons emailadres is : info@parfum-hanneke.nl 

Parfum Hanneke levert zowel in Nedeland/Belgie/Luxemburg/Duitsland de producten van Vegas.

Wij zijn trots om te kunnen zeggen dat wij tevreden klanten hebben die graag bij ons terugkomen om te shoppen, onze dank hiervoor. 

Onze online webshop is zo ontworpen om goed online te kunnen shoppen voor iedereen.

Online bestellen kan vanaf € 12,50 euro, dit betekent dat u vanaf € 12,50 euro een bestelling kan plaatsen bij parfum Hanneke.

Bij bedragen onder dat bedrag zal u winkelwagen aangeven 'Het minimale bestelbedrag is € 12,50 euro.

Heel soms kan het voor komen dat een product dat u heeft besteld op de shop is Uitverkocht ivm drukte op onze shop. 

Als u in deze tussen tijd al betaald heeft. Dan storten wij uiteraard het bedrag terug (meestal dezelfde dag) naar uw rekeningnummer. 

U ontvangt een mail van ons hierover.

Hoe kan ik jullie bereiken? Voor eventuele vragen kunt u mailen naar info@parfum-hanneke.nl 

Wij doen ons best om binnen 1-2 werkdagen te reageren.

Kan ik mij bestelling ook afhalen? Nee, dit is niet mogelijk bij ons.

DHL/UPS bezorgen uw pakket van maandag tot en met zaterdag. 

Wanneer de bestelling is verzonden duurt het even voordat de Track&Trace beschikbaar is. Dit proces ligt buiten ons bereik. Bekijk de Track&Trace nogmaals na enige tijd. Vaak zal deze na verloop van tijd beschikbaar zijn. 

Komt het moment van DHL niet uit, ga dan naar https://www.dhl.com/nl-en/home/tracking.html?locale=true en pas uw bestelling aan. 

Wanneer u verder eventuele vragen heeft over de bezorging en werkwijze van DHL/UPS, dan moet u uiteraard bij de bezorging zijn en niet bij parfum Hanneke. 

Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen of geen track en trace code. Wat nu? Als uw bestelling goed is afgerond ontvangt u van ons automatisch een bevestigingsmail. Als u voor het eerst bij ons besteld kan het zijn dat deze mail in u spam box binnen komt. Dit gebeurt zo af toe. De mail met track en trace ontvangt u van DHL/UPS. Heeft u alles gecheckt en geen bevestiging gehad neem dan even contact met ons op.

Wanneer ontvang ik mijn bestelling? Als u besteld heeft, ontvangt u van ons meteen een factuur.

Zodra u betaald heeft ontvangt u later op de dag een mail met een Track&Trace code.

Als het druk is mbt orders verwerken van onze klanten dan kan de mail van de track en trace code van DHL/ UPS op zich laten wachten. 

Wij danken u voor het begrip!

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden van parfum Hanneke aan de consument/klant beschikbaar gesteld hiermee dient u akkoord mee te gaan.

  • Algemene voorwaarden Parfum Hanneke

In deze voorwaarden wordt o.a verstaan: overeenkomst tussen parfum Hanneke en de consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

De wederpartij is de prijs verschuldigd aan parfum Hanneke, die in de orderbevestiging of factuur vermeld staat. 

Het aanbod :

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden parfum Hanneke niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Wij zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Parfum Hanneke kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument-klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

- de prijs inclusief belastingen; 
- de eventuele kosten van verzending; 
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen parfum Hanneke de prijs garandeert; 
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend 

De overeenkomst - De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument/klant het aanbod aanvaard heeft, bevestigt parfum Hanneke langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Parfum Hanneke kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument/klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

Indien Parfum Hanneke op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Herroepingsrecht/Retouneren :

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen door ons te mailen info@parfum-hanneke.nl

Voorwaarden voor het retourneren:

U heeft 14 dagen bedenk tijd op het moment dat u de producten heeft ontvangen van Parfum Hanneke. 

Een retourzending dient te zijn voorzien van een Track en Tracé code. 

De product (en) dienen ongebruikt te zijn en opnieuw verkocht te kunnen worden aan onze klanten/consumenten.

Producten kunnen alleen omgeruild worden mist u het cellofaan om de verpakking heeft zitten en natuurlijk niet gebruikt te zijn geweest geen discussie over mogelijk bij Parfum Hanneke! De klant is verantwoordelijk voor verlies of beschadiging tijdens het verzenden naar parfum Hanneke, beschadigde producten worden niet vergoed. Wanneer u als klant/consument het pakket niet ophaalt bij het ophaal punt. Dan gaat het pakket weer terug naar de afzender Vegas. Bij opnieuw verzending van de producten komende deze kosten voor u als klant/consument. 

Aangezien wij parfum Hanneke u hier altijd over mailen en uw eigen verantwoording is als klant/consument is dat u het pakketje ook ophaalt bij een op  haal punt. Betaling van de 1ste bestelling wordt niet terug geboekt.

De verzendkosten voor de retourzending zijn voor de koper. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, geen discussie over mogelijk bij ons! Naast de hoge kosten brengt het ook extra CO2 in de lucht. Met dit systeem besparen wij een hoop CO2 en zo dragen wij samen een steentje bij aan de remming van de opwarming van de aarde.

De retourzending moet voldoende gefrankeerd zijn : bij eventuele boete voor onvoldoende frankering wordt deze verrekend bij het terugstorten van u aankoop bedrag. Retourzendingen onder rembours nemen wij niet aan. Zodra wij de artikelen ( onder bovenstaande voorwaarden ) hebben ontvangen zullen wij binnen 14 dagen uw aankoop bedrag terug storten. Parfum Hanneke wacht met terugbetalen tot dat wij uw retour in goede staat hebben ontvangen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

Parfum Hanneke heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van de schade door de consument/klant terug te betalen bedrag in te houden bij uw retour.

Binnen 14 dagen dient parfum Hanneke uw retourzending te hebben ontvangen, na afloop van dit termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is de koop definitief! De verzendkosten voor de retourzending zijn voor de koper. 

Stuur uw retour pakket nooit naar de retourafzender van de bestelbon VEGAS mail ons om te vragen waar uw retour verzending naar toe gestuurd dient te worden.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Uw bedenktijd gaat in wanneer u het product heeft ontvangen van DHL/UPS.

Artikel 1: Algemeen
1. Door bij parfum Hanneke een bestelling te plaatsen, geeft u, de wederpartij, te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden van  parfum Hanneke akkoord gaat. Parfum Hanneke heeft het recht zijn levering en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2. Onder parfum Hanneke wordt de website van parfum Hanneke verstaan: www.parfum-hanneke.nl 
3. Onder wederpartij wordt verstaan: iedere bezoeker van de website, dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die via de website, of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product en/of een dienst aanschaft.
4. Onder koop op afstand wordt verstaan: door parfum Hanneke georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een van de technieken voor communicatie op afstand.
5. Parfum Hanneke behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
6. Door het gebruik van de website van parfum Hanneke en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de wederpartij deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op deze website.
Artikel 2: Prijzen
1. Alle prijzen gecommuniceerd op de website zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief 21% BTW.
2. Alle aanbiedingen van parfum Hanneke zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaardig is ingesteld. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3. De wederpartij is de prijs verschuldigd aan parfum Hanneke, die in de orderbevestiging staat vermeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door parfum Hanneke worden gecorrigeerd.
4. De wederpartij is niet gerechtig af te wijken van de door parfum Hanneke vastgestelde verkoopprijzen.

Artikel 3: Betaling 

Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bepaalt de wederpartij zelf op welke wijze de betaling tot stand zal komen :

Optie 1 Betalen dmv van Vooraf overmaken per bank overschrijving aan Parfum Hanneke. Kiest u voor deze optie, dan mag u het bedrag overmaken op rekeningnummer wat vermeld staat op de factuur van ons die u meteen van ons ontvangt na plaatsing van uw bestelling op de shop. 

Optie 2 Betalen dmv via onze factuur overmaken per bank overschrijving aan parfum Hanneke. Kiest u voor deze optie, dan mag u het bedrag overmaken op het rekeningnummer wat vermeld staat op de factuur van ons.

Mail aan ons altijd even u betaal bewijs door als u kiest voor overschrijving, dan kunnen wij uw order verwerken en bedankt.

Optie 3 Dmv van TIKKIE kunt u ook betalen aan parfum Hanneke. U kunt dan betalen dmv uw whatsapp nummer, de meeste klanten kiezen voor Tikkie bij ons. Mail dan uw whatsapp nummer door aan ons. Wij versturen u vervolgens een betalingsverzoek.

Binnen 2 seconden heeft u al betaald aan parfum Hanneke dmv een Tikkie- IDEAL betalingsverzoek makkelijk toch!

Parfum Hanneke gaat over tot het leveren van de  producten, zodra wij de totale betaling hebben ontvangen en danken alle klanten voor het begrip en vertrouwen in ons. De overeenkomst van koop en verkoop komt tot stand door acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Een overeenkomst komt tot stand zodra de bestelling wordt geplaatst.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door de wederpartij verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken resulteert dit in een direct opeisbare vordering van parfum Hanneke op de wederpartij.

Artikel 4: Verzending

Ik heb een fout gemaakt in mijn bestelling of ADRES, kan ik dit nog veranderen? Als de bestelling nog niet door ons verwerkt is kunt u contact met ons opnemen dmv onze mail : info@parfum-hanneke.nlWij kunnen dan eventueel nog de bestelling voor u aanpassen. Neem dan wel zo snel mogelijk contact met ons op hierover. Als de bestelling eenmaal verwerkt is door ons, kunnen wij helaas niets meer voor uw wat betekenen op dit punt.

Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering of uw adres niet tijdig heeft gewijzigd, dan zijn de extra verzendkosten voor uw eigen rekening.

1. Producten worden binnen Nederland/Belgie/Duitsland/Luxemburg verstuurd door UPS/DHL bij Vegas

Verzendkosten zijn 5 euro.
2. Parfum Hanneke zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlenging van diensten. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd.
3. Zodra de financiële transactie van de bestelling succesvol is afgehandeld, streeft Parfum Hanneke er naar de bestelling binnen 1 week af te leveren via DHL/UPS.

4. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
5. De wederpartij ontvangt binnen enkele seconden na de bestelling een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst die tot stand is gekomen per e-mail, direct nadat u de bestelling heeft afgerond. Mocht de wederpartij geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan contact op met  Parfum Hanneke.
Artikel 5: Gegevens
1. De wederpartij is verantwoordelijk dat de gegevens die u aan Parfum Hanneke verstrekt, juist, volledig en actueel zijn. Daarbij garandeert de wederpartij wettelijk bevoegd te zijn gebruik te maken van de webshop van Parfum Hanneke.
2. Parfum Hanneke garandeert dat de persoonlijke gegevens van de wederpartij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld.
3. Parfum Hanneke behoudt zich het recht het e-mailadres van de wederpartij te gebruiken om de wederpartij een mailing te verzenden, uitsluitend door Parfum Hanneke. Wanneer u geen mailing wilt ontvangen laat dit ons even weten en bedankt.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van de producten gaan over, nadat de wederpartij het bedrag volledig heeft voldaan aan Parfum Hanneke.
Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid
1. Parfum Hanneke staat er voor in dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de op de webshop aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd met bestaande overheidsvoorschriften. Van toepassing zijn de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel importeur op haar goederen wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de wederpartij ten aanzien van het product voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet.
2. Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd.
3. Parfum Hanneke is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de wederpartij of anderen.

4. Parfum Hanneke is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
5. De informatie op de webshop, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Parfum Hanneke kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie.

6. Parfum Hanneke is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de wederpartij en parfum Hanneke.
6. Parfum Hanneke is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de webshop wegens onderhoud of anderszins.
Artikel 8: Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Wij raden u aan om klacht eerst bij ons kenbaar te maken en door te mailen naar info@parfum-hanneke.nl
Artikel 9: Diversen
1. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.parfum-hanneke.nl
2. Op de algemene voorwaarden van parfum Hanneke is Nederland recht van toepassing.

3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument/klant hiervan uiterlijk binnen 5 dagen bericht van ons.

4. De gegevens van u worden door parfum Hanneke vertrouwelijk behandeld en wordt alleen gebruikt voor de volgende doeleinden : het verwerken van de bestelling (en), de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres en het verstrekken van relevante informatie voor u.
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen parfum Hanneke en de consument/klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten. Digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument/klant en parfum Hanneke gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Parfum Hanneke: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

6. Leveringstermijn van de producten : 
Op werkdagen voor 17.00 uur besteld, dezelfde dag verzonden. Wij doen onze uiterste best om uw bestelling zo snel mogelijk naar u te versturen, houdt u rekening met een levertijd van minimaal 2 en maximaal 5 werkdagen. Dit is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

7. Wij kunnen echter geen garantie geven over de exacte levertijd omdat wij afhankelijk zijn van DHL /UPS.

Zodra uw bestelling in behandeling is genomen ontvangt u een mail met uw factuur en u ontvangt  later op de dag een email met de track en trace. Hiermee kunt u uw pakket volgen overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding. 

8.Verzendkosten : Wij berekenen verzendkosten voor u als klant in de factuur wordt het bedrag vermeld inclusief verzendkosten 5 euro.

9. Onze webshop bestellingen wordt bezorgd door DHL/UPS van Vegas. Mocht u niet thuis zijn bezorgd de bezorger uw pakket bij de buren, indien mogelijk. Kan het pakket niet bij uw buren afgeleverd worden? Dan zal de bezorger de dag daarna nog een poging doen om uw pakket te bezorgen. Uiteraard kunt u ook een ander bezorgadres opgeven tijdens het afhandelen van uw bestelling op onze webshop. 

10. U ontvangt van ons altijd een track en trace code van DHL/UPS. U kan dan uw bestelling volgen voor het uitvoeren van uw bestellingen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij u naam, adres en woonplaatsgegevens met deze vervoerder delen.

Deze vervoerder gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van uw bestelling(en).

Waarmee u de verzending kunt volgen op de website van DHL/ UPS.

11. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ons kenbaar heeft gemaakt dmv de webshop van parfum Hanneke. Levering geschiedt door DHL/UPS. De levertijd duurt echter tussen 2 en 5 werkdagen. De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van het leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 

12. Ondanks de goede zorg die wij aan uw bestelling besteden, kan het voorkomen dat u buiten u schuld om een verkeerd product ontvangt. In deze gevallen dient u binnen 14 dagen contact op te nemen met parfum Hanneke emailadres: info@parfum-hanneke.nl.

13. Op alle bestellingen van de webshop van parfum Hanneke zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling aanvaardt de consument deze algemene leveringsvoorwaarden. Parfum Hanneke behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen zonder verdere kennisgeving.

14. Parfum Hanneke garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Kleuren op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid. 

15. Prijzen- De verkoopprijzen vermeldt op de webshop pagina’s zijn in euro’s en inclusief BTW.  Afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten.

16. Bestelling wordt uitgevoerd zodra de betaling door parfum Hanneke is ontvangen. Alle aanbiedingen van parfum Hanneke zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Alle prijzen op de shop zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de parfum Hanneke niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Door parfum Hanneke vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Gedurende het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. 

17. In afwijking kan parfum Hanneke producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar parfum Hanneke geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Wij hebben het recht om mee te gaan met de prijsstijging van onze producten.

18. Deze webshop is eigendom van parfum Hanneke.

19. Deze Algemene Voorwaarden kan ten allen tijde door parfum Hanneke aangepast worden. Parfum Hanneke adviseert u daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

20. Zijn jullie parfums dierproefvrij? Ja, al onze parfums zijn dierproefvrij. Wij hechten veel waarde aan ethische en verantwoorde productiepraktijken.

21. VEGAS is niet verantwoordelijk voor de informatie van Parfum Hanneke ondanks de hele fijne samenwerking met Vegas, een lief top bedrijf.

22. Wilt u onze eau de parfum lijsten ontvangen van Vegas mail dan naar info@parfum-hanneke.nl dan mailen wij u deze door Parfum Hanneke.