NIEUWE WEEKAANBIEDINGEN STAAN ONLINE. BIJ UW BESTELLING ONTVANGT U 4 GRATIS GEURTESTERS VEILIG O.A BETALEN DMV IDEAL BIJ DE FM GROUP DIT KAN OOK DMV DE LINK 1STE PAGINA! LEVERING BELGIE & NEDERLAND. FM TEST NIET OP DIEREN! WIJ WERKEN UITSLUITEND MET VOORAF BETALING. BEZORGING 2 a 3 DAGEN! BETALEN OOK DMV TIKKIE.

Piramidespel?

Opgelet: MLM is geen financiële piramide! Jouw winsten komen van de verkoop van producten, niet van het aanbrengen van nieuwe leden.

Mensen in de top verdienen het grote geld....

Bij een MLM-systeem is het niet zo dat iemand die aan de top zit automatisch aan iedereen verdient. Ook deze persoon "aan de top" moet er voor werken. Dit is een wijd verbreid misverstand. Wil de persoon in de top aan u verdienen, dan zal die persoon er zelf ook voor moeten werken. Op de welkomstpagina staat immers ook "loon naar werken"! Het is zelfs mogelijk dat iemand onderin de organisatie zo goed werkt dat hij of zij de bonus van degene erboven staat "afsnoept". Hoe dit werkt leggen wij graag aan u uit. 

Piramidespel?

Over het Multi Level Marketing systeem (kortweg: MLM) bestaan veel misverstanden. Het grootste misverstand is dat het een piramidesysteem is. Welnu, als het een piramide zou zijn, zou de FM-Group niet bestaan, want piramidesystemen zijn in Nederland bij de wet verboden. Bij piramidespelen is het zo dat alleen de persoon die aan de top staat er beter van wordt en niet de mensen die onderin de organisatie zitten en werken. Bij FM is dit anders. Bij een MLM-systeem (en dus ook bij FM) is het mogelijk dat iemand die nog maar kort bezig is financieel doorstroomt naar de top en daarvan dan ook de voordelen van ondervindt.

Naast piramidespelen bestaan er verkoopmethoden die in bepaalde opzichten gelijkenis vertonen met piramidespelen. Deze verkoopmethoden zijn bekend onder de naam "multilevel marketing" of "netwerk marketing". Deze verkoopmethoden of vorm van marketing vallen niet onder de definitie van het begrip piramidespel en zijn derhalve niet verboden onder het regime van de Wet op de kansspelen. Bij deze vorm van marketing verwerft de koper van een product het recht om zelf ook bepaalde producten te verkopen waarmee hij/zij een bonus, een provisie of een percentage van de omzet kan verwerven. Hetzelfde geldt voor de opvolgende kopers. Qua structuur vertoont multilevel marketing gelijkenis met een piramidespel. Het doel van deze vorm van marketing is echter wezenlijk anders dan het doel van een piramidespel. Multilevel marketing is een verkoopmethode. Een te verwerven voordeel in de vorm van een bonus, provisie of omzetpercentage dient om de verkoop van de betreffende producten te bevorderen en vormt derhalve onderdeel van het verkoopsysteem.

FM world valt onder het bedrijfsmodel MLM, multi level marketing. Dit betekend dat zelfstandige verkopers inkomsten werven door directe verkoop van producten en het werven van nieuwe verkopers.

Veel mensen verwarren mlm met een piramidespel.

Een piramidespel is een spel waarbij deelnemers een inleg moeten doen en tevens anderen proberen over te halen om mee te doen waarna de inleg van de nieuwkomers als prijzengeld uitbetaald word aan de bestaande deelnemers. De inleg van diegene die geworven word, komt toe aan diegene die boven hen in de piramide staan. De winnaars zijn dus de organisatoren in de top van de piramide. 

MLM is daarentegen een legale marketingmethode waarbij de producten niet via de traditionele weg van media en reclame naar de klant toe gaan, maar via distributeurs die de klant direct benaderen. Hierbij krijgen de distributeurs geen gedeelte van de investering, maar er kunnen alleen inkomsten gegenereerd worden op basis van klanten die gemaakt worden. 

FM Group behoort tot de bedrijven welke werken via netwerkmarketing. Andere namen voor deze marketingmethode welke u misschien bekend in de oren klinken zijn relatiemarketing of teammarketing.

Maar wat houdt dit nu precies in en wat heeft dit te maken met de bekende Piramidespelen.

Op deze pagina krijgt u antwoord op deze vragen.
Wat is MLM

MultiLevelMarketing (MLM) is een bedrijfsmodel waarbij producten of diensten worden verkocht door middel van een geslaagd systeem van distributeurs. Zelfstandige (FM Group) distributeurs verwerven inkomsten door directe verkoop van producten en door het werven van nieuwe distributeurs.  De Europese Commissie omschrijft MLM als volgt;
 
– Producten kopen tegen gereduceerde prijs voor eigen gebruik of om door te verkopen
– Producten doorverkopen aan zowel eindklanten als andere verkopers
– Wederverkopers werven die op hun beurt ook weer onafhankelijke andere verkopers mogen werven
 
De verkoper is niet afhankelijk van verkopers boven hem. Hij ontvangt volgens het marketingplan van het moederbedrijf (in dit geval FM World) een commissie gebaseerd op de eigen directe verkoop en de verkoop door verkopers die onder hen vallen. Vrijwel altijd werken MLM-distributeurs als zelfstandige ondernemers, dit houdt in dat de distributeur niet in een arbeidsrechtelijke dienstbetrekking staan tot het moederbedrijf, de fabrikant of van de leverancier. De top van de onderneming draagt geen (juridische) verantwoording voor de lagere niveaus. Zo kan op goedkope wijze een groot distributienetwerk opgebouwd worden waarbij de werking van mond-tot-mondreclame enorm groot is. Dit is daarmee ook de krachtige tool van MLM, waardoor u dus geen reclamecampagnes tegen zult komen en veel kosten bespaard worden. Het maakt ook dat kwalitatieve producten voor een zeer concurrerende prijs op de markt gebracht kunnen worden.

FM en MLM; Investering en beloning

Er zit veel verschil in investeringskosten als u wilt starten bij een MLM bedrijf. Er zijn geen kosten aan verbonden. Dit in tegenstelling tot veel andere bedrijven, waarbij u jaarlijkse verlengingsbijdrages niet zeldzaam zijn. Beloning vindt plaats op provisiebasis of door middel van bonussen bij verkoop.  Een distributeur kan meerdere distributeurs onder zich hebben. Die kunnen op hun beurt ook weer distributeurs onder zich hebben. De term ‘upline’ wordt gebruikt voor iedereen die boven in de groep staat (de sponsor). 

De term ‘downline’ staat voor alle FM distributeurs die onder een sponsor vallen. Over de omzet in uw eigen downline kunt u dus een commissie ontvangen. Vergelijk het maar met een groeiend bedrijf. Functioneert uw bedrijf goed, dan zal u ook meer inkomsten volgen. Maar wat erg belangrijk is; deze inkomsten worden naar rato verdeeld over het gehele team! Werkt iemand ‘onder u’ harder, dan ontvangt deze persoon ook meer inkomsten.
 

MLM en Piramidespelen; wat zegt de wetgeving

Nu is het natuurlijk erg interessant om te onderzoeken wat de wetgeving over Netwerkmarketing zegt. Er zijn namelijk Netwerkbedrijven welke er een illegale piramidestructuur op na houden en waar u dus verre van moet houden.  Hieronder leest u de uitspraak van de Hoge Raad
 
Bij multilevel marketing is geen sprake van het betalen van een bepaald bedrag uitsluitend teneinde het recht tot deelname aan een organisatie of het recht tot het werven van nieuwe deelnemers/kopers te verkrijgen, maar staat de verkoop van producten centraal. De deelnemer koopt producten in voor een reële prijs, teneinde ze met winst te verkopen. In tegenstelling tot bij een piramidespel is er sprake van consumentenkoop in de zin van artikel 7:1 BW. De afnemer betaalt niet voor deelname, maar voor het product. De afnemers die geen producten willen of kunnen verkopen worden derhalve niet benadeeld.
Gezien het bovenstaande is er geen reden multilevel marketing te verbieden zolang het gebruikt wordt als een methode om producten te verkopen.
 
Hoge Raad deze lijn gevolgd en bevestigd.
Met andere woorden: het verschil tussen een illegaal piramidespel en een legale multi-level-marketingorganisatie is dat bij een piramidespel de nadruk ligt op het werven van nieuwe leden/verkopers/consultants/distributeurs. In een legaal MLM-systeem worden er commissies verdiend op de verkoop van producten of de diensten aan een eindconsument. Er kan geen geld worden verdiend op alleen maar het “inschrijven” van potentiële distributeurs of consultants. Wel worden er commissies verdiend over de omzet van de aangeworven distributeurs of consultants. Het begrip reële prijs is daarbij cruciaal in de beoordeling van het 1 en ander.

Conclusie :

Zoals u uit bovenstaande kunt concluderen is FM een legaal MLM bedrijf, ideaal voor mensen die graag iets voor zichzelf willen beginnen zonder ergens  ‘aan vast te komen zitten’. Wilt u graag met een ander MLM bedrijf in zee? Check dan vooraf goed of het bedrijf zich aan de wettelijke regels van Multi Level Marketing houdt! 

Ja ik wil graag de producten van de FM group gaan verkopen klik op onderstande link : 

Voor Nederland om aan te melden klik hier https://register-nl.fmworld.com/b9f16f7b-1d6e-4575-8d77...

Voor Belgie gratis aan te melden klik hier https://register-be.fmworld.com/447ad38f-3550-4d99-bf99...